Ahir va comparéixer el Secretari d’Estat de Medi Ambient (nosaltres havíem demanat el ministre) per parlar dels diferents plans de conca, entre ells el del Xúquer. Un pla que, com ha denunciat “Xúquer Viu” diverses vegades, no servirà per solucionar els greus problemes que ja patia l’anterior pla del 1998.

S’ha seguit venent aigua que no existeix -“aigua de paper”-, tot donant satisfacció als “lobbies” que volen fer de l’aigua un negoci.

S’obri la porta a que hi haja una nova presa des de Cortes de Pallás o des d’Antella, en canviar el terme “sobrants” pel d'”excedents” i parlar d’intercomunicació entre conques.

No es dóna solució al problema dels 13 pobles de la Ribera, als quals no se’ls dóna una concessió perquè puguen beure directament del Xúquer. La solució que aporta és que els regants els puguen vendre una part de la seua concessió. És a dir, Albacete té concessió i els pobles de la vora del riu no i, a més, hauran de pagar per tindre-la. No es preveu, tampoc, la recuperació dels aqüífers contaminats amb nitrats i, ara també, amb pesticides.

Se sacrifiquen els cabals ecològics (hui mateix el riu estava sec al seu pas per Sumacàrcer) i, per tant, l’Albufera, a la qual li atorguen 167 hm3/any quan en necessita un mínim de 250 per a la seua recuperació efectiva.

I, per últim, es consagra la sobreexplotació de l’aqüífer de loa Manxa Oriental, una de les principals causes que el Xúquer perda cabal (i fins i tot que estiga sec alguns dies). S’autoritza que n’extraguen 320 hm3/any, quan la capacitat natural de recàrrega és només de 240 hm3/any.

En definitiva, un pla catastròfic que continua apostant per donar compliment als interessos privatius i econòmics per damunt dels usos comuns i de la recuperació ambiental. Un pla que serà necessari canviar (ara està en periode d’al·legacions) i que incomplix clarament la Directiva Marc de l’Aigua.