Hui he estat a la Universitat d’Alacant. He compartit taula amb el rector, Manuel Palomar. Hem parlat sobre “Autonomia i finançament de les universitats públiques”. Hem fet palesa l’aposta de Compromís per una oferta d’estudis superiors públics, que garantísquen la igualtat d’oportunitats, davant els atacs incessants del PP, la pujada de les taxes, els impagaments reiterats i la proliferació d’universitats privades sense control, amb uns altres interessos que els estrictament acadèmics o d’investigació.

A més, hem reclamat que el món universatari i el polític s’han de retrobar, després d’anys d’atacs i menyspreu dels governs populars envers tot allò que suposara un pensament crític i independent. La burrera s’ha d’acabar i ha de començar una nova etapa, on prime el respecte, el diàleg i el consens.

Un país normal no pot viure d’esquenes a la seua Universitat. És, senzillament, suïcida.