El Govern Central, en una resposta escrita al diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, confirma que no es pensa aplicar cap tipus de canvi en els càlculs, bonificació ni reducció de les parts que han d’aportar els municipis on s’han creat les dessaladores de Cabanes-Orpesa i Moncofa, i que el preu final a satisfer serà el que es determina en la metodologia per al que figura en els respectius covenis, que en el cas de Cabanes-Orpesa deixava que clar que a banda del cost del procés de dessalació, s’hauria de pagar 55 milions d’euros en 25 anualitats per pagar el cost de les obres.

Segons alguns càlculs, Cabanes o Xilxes poden arribar a pagar més de 800.000 euros a l’any per fer front al pagament de les obres de la dessaladora, malgrat que els PAI i actuacions urbanístiques que van justificar i impulsar la construcció d’aquesta infraestuctura, malgrat que cap de les actuacions urbanístiques s’haja consumat. En semblant situació es trobarien els municipis d’Orpesa i Moncofa.

Des dels grups municipal de Compromís a Cabanes, Orpesa i Moncofa, s’havia insistit en la necessitat de reformular els convenis, en estar aquests signats en plena bombolla urbanística i basat en uns càlculs que s’han demostrat irreals, on la demanda hipotètica per noves urbanitzacions no s’han manterialitzat, i són els veïns que ja disposaven d’aigua qui, en conjunt, hauran de fer front per un servei que no necessiten, i que pot hipotecar l’economia dels ajuntaments durant dècades

Sorpren també que des del 22 de juliol de 2009, Acuamed haja sol·lcitat a la Generalitat Valenciana l’Autorització Ambiental Integrada de la Dessaladora d’Orpesa-Cabanes i que encara no s’haja resolt, que des del 25 de novembre de 2011, no s’han tornat a reunir la Comissió de Seguiment, a pesar de la gravetat de la situació econòmica a la qual s’aboca als ajuntaments en el moment que es pose en funcionament la infraestructura.