Compromís ha registrat en el Congrés, per al seu debat en la Comissió d’Hisenda, una proposició no de llei mitjançant la qual urgeix el Govern a modificar la Llei de Contractes Públics per a evitar les licitacions a cost menor del real i les conseqüents desviacions pressupostàries, així com a crear un nou organisme públic que controle els abusos i fraus d’aquest tipus.

En la iniciativa, el diputat Joan Baldoví justifica la necessitat d’aquests canvis en el contenciós sorgit entre Sacyr i l’Autoritat del Canal de Panamà a compte dels sobrecostes en el projecte d’ampliació del Canal, “per a l’adjudicació del qual el grup empresarial va oferir la meitat del preu de licitació públic calculat per l’Administració”.

Segons el diputat valencià, aquest conflicte “ha posat en relleu la pràctica habitual que se succeeix a Espanya, on els sobrecostes en les obres públiques són més la norma que l’excepció” i que es deriva de l’adjudicació dels contractes a ofertes temeràries que proposen un preu molt baix “comptant amb el seu progressiu increment a mesura que l’obra avança”.

“La connivència o no dels gestors de l’Administració pública amb aquestes empreses és una cosa de la que haguera d’ocupar-se la Fiscalia Anticorrupció amb més assiduïtat”, creu Baldoví, per a qui les ofertes temeràries haurien de rebre un “rebuig contundent de manera preceptiva i no voluntària”.

Per açò, proposa al Govern que reforme la legislació de contractes públics actual per a “impedir l’existència de sobrecostos i posar fi a la pràctica habitual de licitació per preu baix amb la garantia del seu progressiu increment”, deixant aquesta possibilitat únicament per als casos “extraordinaris i realment imprevisibles” que preveu ja la normativa.

I és que, al seu parer, “no és raonable” que les desviacions arriben a suposar el triple del preu original, sobretot perquè les obres públiques solen ser projectes de llarga durada, la qual cosa incrementa encara més aquests desfasaments pressupostaris.

D’altra banda, Compromís planteja la possibilitat de substituir les actuals juntes de contractació administrativa per un organisme regulador i controlador dels contractes públics “amb potestat executiva, que actue amb celeritat, eficàcia i transparència” en el seguiment de les adjudicacions i que a més done pautes als poders adjudicadores i als contractistes per a evitar abusos i fraus en la contractació, fets que “sempre repercuteixen negativament tant en els diners públics com en el retard de les obres”.