El diputat de Compromís-Equo en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, ha registrat una iniciativa en la qual exigeix que el Parlament es manifeste en contra de l’exigència de la col·legiació obligatòria per a l’exercici dels professionals sanitaris titulats amb relació funcionarial amb les institucions sanitàries públiques, en considerar que el règim d’autorització ja ho presta l’administració.

Es tracta d’una proposició no de llei en la qual insta també al Govern a engegar com més prompte millor el Registre Nacional de Professionals Sanitaris i, a partir d’aqueix moment, realitzar els tràmits necessaris per a la derogació de la colegiación obligatòria per a l’exercici de qualsevol professió sanitària.

Aquesta proposta, que ha estat presentada en la Cambra baixa per al seu debat en la Comissió de Sanitat i Serveis Socials, recorda que segueix pendent per part del Govern la posada en funcionament del Registre Nacional de Professionals Sanitaris, en compliment de la directiva europea de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera.

Així, avisa que el termini màxim per a la transposició finalitzava a l’octubre de 2013 i, a Espanya, existeix el mandat de l’establiment de l’aquest registre en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries de 2003, així com en el decret llei d’abril de 2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, on es va establir una regulació mínima.

“La creació del registre és una garantia per als drets dels ciutadans, millorarà la qualitat i la seguretat de l’atenció del pacient, facilitant major informació sobre el professional sanitari i, alhora, contribuint a evitar l’intrusisme professional tal”, explica el diputat valencià.

Segons detalla, la inscripció en el registre és obligatòria i tindrà caràcter declaratiu, per a poder informar fefaentment sobre el dret i l’aptitud per a l’exercici de la professió corresponent, tal com exigeix la normativa europea.

A més, indica que el registre tindrà caràcter públic, estarà a la disposició de les administracions públiques sanitàries, dels gestors i dels professionals de la sanitat i els ciutadans. Serà un registre amb suport digital i identificarà al professional i el seu compliment amb tots els requisits que la normativa determina per a l’exercici professional, acreditant l’aptitud necessària, agrega el diputat de Compromís-Equo en el Congrés dels Diputats.

Al seu parer, resulta “evident” que la posada en marxa del citat registre farà innecessària la col·legiació, al mateix temps que subratlla que, per a accedir als llocs de treball en l’àmbit públic, siga com siga el tipus de nomenament, s’ha d’acreditar amb anterioritat estar en possessió de la titulació requerida.

“És per açò que preveure l’obligatorietat de la col·legiació dels professionals sanitaris que treballen en la sanitat pública suposa que s’exigeix a aquests professionals duplicar els tràmits i a pagar uns costos innecessaris, apartant-se del mandat de simplificació administrativa que arreplega la directiva”, denúncia Baldoví.

Igualment, sosté que l’obligació de col·legiació restringeix el dret a la lliure associació establit en la Constitució, que inclouria també en sentit negatiu el dret a la no associació, com a dret fonamental recollit en la Carta Magna.