Activitat Parlamentaria

Esmena a la totalitat del Projecte de Llei d'Ajudes a Deutors Hipotecaris

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena a la totalitat al Projecte de Llei de Costes

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmenes parcials de la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders al Projecte de Llei de Millora de la Cadena Alimentària

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena a la totalitat al Projecte de Llei per declarar Bé d'Interés Cultural les corregudes de bous

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per augmentar la dotació dels Plans Anuals d'Assegurances Agràries

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per a Plans de Desenvolupament Rural

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per al foment de l'agricultura sostenible

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per a promoció de productes agrícoles

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per a formació agrària

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més

Esmena als PGE per a prevenció de plagues

Dona'ns la teua opinió [+] Llig més